Drunvalo Melchizedek presents The School of Remembering®

YA WEN LIN

Certified Teacher approved by Drunvalo Melchizedek


YA WEN LIN

Contact:

+886-932-894004

facebook.com/chakradancetw facebook.com/chakradancetw

ratings:

????????

??台灣?名?????????????????????????????大學編??碩士學位??現?台灣??任???台????大學?任?師???大????廣中???台???????大學?廣中????師??

?辦?n|om??源場?????設身?????課???台灣?位??業????練????併?身????課???????十?年以???學?????學??涵???業???????????????辦?n|om??源場??????????????結????????身?????????輪?????????????????課???並????台灣??大???身????中?帶?課???

2012年??年獨???中??洲?????????索????????????深??魯深山叢?????滿?????死亡???學???墨西?????島????????????????禮??赴?????????????????????????????????????????德?????????德?人??帶?????????亮??工?????????人???場??卡巴??學??????2013年???????????亮??工?????師????????正式??中港台??第??????格?師????

????德??????????????不?口???????????????????對??????????????????????????源頭???????迷失????只要??????????裡???????????中?????????就?????????源頭????

?????澱??歸??????對2013年????許便???????????????帶?她??帶???????課??並?課??容????????大?????????????????平常就?帶??覺????????????活???????活?????好?????????????對身???課????????深遠?????????許?身??????念???要????廣?學???????廣???????

??????????????????https://yawen-lin.squarespace.com/mefol/

Professional Website
yawen-lin.squarespace.com/sor

No events to show

No comments to show