Drunvalo Melchizedek presents The School of Remembering®

Georgi Georgiev

Certified Teacher approved by Drunvalo Melchizedek


Georgi Georgiev

Contact:
www.shamballa-bg.net www.shamballa-bg.net

62 ratings:

Предстоящи дати за семинара "Пробуждане на Озареното Сърце" с Георги:

13 - 16 март 2020 г. в София

Всички Събития и Семинари с Георги Георгиев в Център Сен Жермен

Георги Георгиев е сертифициран за учител в Школата по Припомняне от Друнвало Мелхизедек през април 2013 година.

Духовните търсения на Георги започват преди повее от 20 години. Между 1997 и 2004 година интензивно, отдадено и всекидневно се посвещава на Мер Ка Ба медитацията и Сакралната геометрия, воден от своето Висше Аз. С Друнвало се запознава задочно чрез книгите му "Древната тайна на Цветето на Живота" през 2002 година и го припознава като източник на безкрайно вдъхновение, любов и светлина.

Пътят на Георги е тясно свързан с практиките на Светлинните медитации, интеграцията на много-измерното съзнание и опознаването на собствената духовна същност. През 2005 година започва популяризирането в България на Шамбала Мултиизмерно Лечение, друг път към Единното Съзнание, основан на любовта без условия. В Шамбала той вижда съвременното послание на Духовната Йерархия и Възнесените Учители. От същата година Георги започва да води групови практики и медитации. Всяка седмица година след година тези сбирки се превръщат във възможност за хиляди българи да навлязат в собствената си светлина и да преминат през своите процеси на лечение и възстановяване.

В същото време чрез своята дейност разпространява и Махатма учението на Браян Гратън, чийто книги издава. Това е път за свързване с божествената искра чрез енергията на Източника - Махатма, начин за активация на тялото от светлина и припомняне на пътя до дома.

От 2009 година Георги преподава курсове в Шамбала Мултиизмерно Лечение и Махатма, като в същото време организира над 20 семинара за различни учители от организацията "Цветето на Живота", чрез които популяризира учението на Друнвало в нашата страна. Чрез неговата организационна дейност през 2012 година е поставено и началото на курса "Пробуждане на Озареното Сърце" в България.

Георги преминава своето обучение при Друнвало през 2013 година и е сертифициран за преподавател от "Школата по Припомняне". Семинарът "Пробуждане на Озареното Сърце" обединява в себе си целия опит на Друнвало и посланията, които той получава от своите водачи и ангели, са крайъгълен камък в цялата традиция на духовните учения на Земята.

Дълбоко убеждение и вярване на Георги е, че пътят към Възнесението е пътят към собственото Майсторство и преживяване на божественото в Сърцето. Именно затова предлага практики и медитации, които предизвикват трансформация и лечение и припомняне на връзката с Майката Баща Бог, за да може да съдейства на всички, които са отдадени на духовното търсене. Разликата между наглед подобните една на друга енергийни и медитативни практики според Георги е същата като между ума и Сърцето. И само в Пространството на Сърцето божественото може не само да бъде открито, а и преживяно директно.

В своята дейност в Център Сен Жермен Георги действа като катализатор на трансформация и израстване, вдъхновявайки огромен брой българи да търсят, преживяват и намират своята истинска същност и подкрепя всички, които са готови да излязат от омагьосания кръг на ума си и да встъпят в собствената си сила - в Сърцето.

Преди да започне да преподава "Пробуждане на Озареното Сърце" Георги преминава през задълбочено обучение и практика на материалите, информацията и медитациите не само при Друнвало Мелхизедек, а при още шестима учители от "Школата по Припомняне". Отдадеността му, прецизността, личният опит и познанието за Мер Ка Ба, Свещеното Пространство на Сърцето и Сакралната Геометрия му позволяват да намери път към всички, които посещават водения от него семинар "Пробуждане на Озареното Сърце".

Повече информация за дейността му можете да откриете в сайта
www.shamballa-bg.net

Георги Георгиев провежда семинари в София, Пловдив и Благоевград. За всички останали градове в България, ако желаете да организирате семинар с него и да го поканите в своя град, пишете на[email protected]

Personal Website
www.shamballa-bg.net

??об?ждане на ?за?ено?о С???е ? с ?ео?ги ?ео?гиев

2020-03-13 / St. Germain Center

??ипомне?е си как да ?ивее?е в С???е?о и как да ак?иви?а?е свое?о ?е??а?а поле - ?яло?о о? све?лина.
??об?ждане на ?за?ено?о С???е ??и на д?евни?е и све?ени п?ак?ик...

READ MORE

Alexia Aleezar at Nov 22, 2017

George is amazing! He is one of those rare individuals who is able to explain the most complex concepts in such a simple and understandable way using great examples and an elegant sense of humor. I was amazed how beautiful and serene was the space he created for our group. There was something deeply healing the soul in this place that you don’t want to leave. George took us on the most magical journey I’ve ever been on. All my beliefs what a human can be and can do have been challenged. In a very gentle way he helped me to step into my Power. Now my heart is full of peace, confidence and strength and the deepest knowing that I’m free, I’m free to do whatever I chose. I’m grateful beyond words! I can’t recommend him highly enough. He is such a gift to this world.

Nino Pelov at Jun 08, 2017

Thank you very much for the priceless knowledge that you shared with us. The way you teach us was so interesting and exciting. All my questions about life, existence, Universe were answered and now I can say with confidence I am closer to the Thruth than ever before. Thank you again!

Georgi Boykov at Nov 08, 2016

It was amazing. Mr. Georgiev is unbelievable good teacher. Everything was perfect.

Mariya Shikova at Jul 31, 2016

I am totally satisfied of the experience that I had during the ATIH seminar. The ATIH teacher Georgi Gorgiev is brilliant lecturer, a charming person with great knowledge and wisdom, who made the event unforgetable advenrute. Thank you

Nevena Kulisheva at Apr 06, 2016

The workshop \"Awakening of enlightened heart\" is one of the most transforming events for me so far. Experiences during the workshop were very profound. They sparked changes in my emotional body, in the mental body, and some of them were related to changes in real time and on a physical level, passed quite stormy. The certified teacher of this seminar - Mr Georgi Georgiev has the exeptional merit for that. The theoretical part and the practical part of the workshop were presented with perfect clarity, lightness, profundity and orderliness. Every question was replied wisely and competently. The huge experience of the teacher was visible in every topic, answer, meditation or exercise, as well as his outstanding theoretical training. I recommend this seminar to everyone who wants to open to love and unity with entity in the deepest possible way as well as to learn how to creat from the heart. All the words I wrote here reflect only a tiny part ot what I experienced and what I feel with my heart and every cell of my body.

Tatiana Trendafilova at Aug 19, 2015

I know this teacher since 2010 through the Shamballa MD Healers workshops. I have visited through the years many of his other ascension modalities events and every week meditations, upgrades and clearance. So it was not surprise for me that he is a very experienced teacher and the workshop was really running perfectly

Lubka Pencheva at Jun 21, 2015

Имах огромното удоволствие да изкарам курса \" Пробуждане на Озареното Сърце\" при моя любим преподавател Георги Георгиев. В създадената от него атмосфера на радост и доверие и въодушевление, групата премина припомнянето на древното познание за навлизане в Свещенното и Мъничкото пространство на сърцето, лечебните практики, сътворяването от сърцето и разликата с това от мозъка, както и активирането на Меркаба. Изказвам му огромната си благодарност за наученото и преживяното през четирите вълшебни дни с него!!!

Sonya Boneva at Apr 07, 2015

These four days were exceptional gift for me. I had a deep and exciting experiences. This valuable knowledge received in a very clear, simple and accessible way. Any question about the technique, the answer came almost immediately, thanks to the rich experience of the teacher. I am convinced that his commitment and deep devotion to teaching in purity and simplicity, we walk in light bridge to the secret little place in our hearts where we were all blessed to experience bliss and peace. And where were all one. Namaste!

Mario Batalov at Mar 29, 2015

Thank you

Irina Peytcheva at Mar 26, 2015

Georgi is one of the most valuable teachers I have ever met in life, because of his positive attitude, huge knowledge and non-judgemental way. I felt welcome and secure, and loved and all my questions and doubts were deeply answered. Thank you, indeed !

LOAD MORE COMMENTS